ادامه برگزاری محافل قرآنی با حضور تظاهرات کنندگان استان کربلای معلی

اخبار وتقارير

2019-11-21

323 بازدید

برگزاری محافل قرآنی در میدان التربیه ویژه تظاهرات کنندگان به همت دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی همچنان ادامه دارد.  
برگزاری این محافل قرآنی که با حضور قاریان دو آستان مقدس حسینی و عباسی برگزار می شود، با حضور تعداد زیادی از خانواده های شهدا و مشارکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز همراه است.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر