زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام
sermon

خواهران و برادران مجموعه مسائلی را خدمت شما عرض می کنم... در واقع این مسائل مجموعه سئوالاتی هستند.  بسیاری از برادران عزیز صاحبان تخصص و مدارک معتبر، عموم مردم و صاحبان مشاغل و تقریبا همه اقشار اجتماعی موجود در کشور در حالی (نزد ما) می آیند که مجموعه سوالاتی (را در ذهن) دارند که برخی از این سوالات، سوالاتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری است. انصافا اکثر این سوالات، سوالاتی مشروع وقانونی است که به گوش آنهایی که می توانند تاثیری بر وضع موجود دهند، نمی رسد. طبیعتا این سوالات رنج هایی را با خود به همراه دارد که قطعا درست نیست این سوالات به همین شکل باقی بمانند و لازم ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: