sermon

برادران و خواهران اکنون تعطیلات تابستانی برای دانشجویان و دانش آموزان آغاز شده است و برخی از پایه های تحصیلی نیز در آستانه آغاز تعطیلات تابستانی هستند. اکنون زمانی است که اساتید دانشگاه ها، دبیران، معلمان و دانش آموزان عزیز پس از سپری کردن روزهایی پر از تلاش، کوشش، بی خوابی و مطالعه دوره ای را به استراحت و تجدید قوا می گذرانند تا برای سال تحصیلی جدید و دروسی سخت تر و تلاش جدی تر خود را آماده نمایند.   چگونه می توان با استفاده از اغتنام فرصت تعطیلات تابستانی به نتایج خوبی برای  فرزندان دانش آموز خود رقم بزنیم؟ برای اینکه اهمیت آنچه گفتیم روشن گردد، موارد ذیل را بیان م ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: