sermon

برادران و خواهران: این روزها در استان بصره و برخی مناطق دیگر شاهد اعتراضات مردمی حاکی از خواسته های مختلف شهروندانی هستیم که از نقص شدید خدمات عمومی مانند افزایش ساعتهای قطعی برق در کنار افزایش درجه هوا و کافی نبودن حجم آب قابل شرب و حتی آب برای سایر مصارف ضروری، همچنین گسترش بیکاری، کاهش فرصتهای مناسب شغلی و کاهش درآمد و کیفیت پایین خدمات ارائه شده در بیشتر مراکز درمانی با توجه به افزایش میزان ابتلا به بیماریهای سخت در استان رنج می برند. ما تنها می توانیم با هموطنان عزیزمان بابت خواسته های به حقشان همدردی کنیم و بگوییم که رنجها و مشکلات آنها را درک می کنیم و از شرایط سخت معیشتی آنها و ک ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید:
Time: 2.6507 Seconds