زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام
sermon

برادران و خواهران بیانیه ای را که از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از نجف اشرف به دست ما رسیده است؛ قرائت می نمایم: بسم الله الرّحمن الرّحیم در زمان سختیها و دشواریها، به همکاری و همبستگی نیاز است و این مسئله جز با تمایل همه جناحها برای صرفنظر کردن حتی بخشی از منافع شخصی و ترجیح منافع عمومی برمنافع شخصی محقق نمی شود. تعامل جناحهای مختلف که هر کدام از آنها بخشی از قدرت، نفوذ و امکانات را در اختیار دارند برای غلبه بر یکدیگر و تلاش آنها برای تحمیل دیدگاه خود بر دیگران منجر به شدت گرفتن بحران و غیر قابل حل شدن آن خواهد شد و در نتیجه همگی متضرر م ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: