زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام
sermon

برادران و خواهران ...  در ادامه موضوع عاشورای حسینی، می خواهم این موضوع را متذکر شوم.   در گذشته در مورد جوانان و اهمیت نیروی عقلی و روانی و بدنی آنها صحبت کردیم. اگر به برخی از مسائل دقت کنیم، در می یابیم که اعتماد به جوانان امری بسیار مهم است، سن جوانی نیز بعد از سن تکلیف یعنی پانزده سالگی و در عرف و طبق برخی از قوانین بعد از هجده سالگی آغاز می شود.  شاید از جمله اموری که باعث می شود که جوانان عنصری مهم و فعال در جامعه باشند این است که آنها در این سن همانگونه که به قدرت بدنی خود پی می برند، به نیروی عقلی خود نیز پی می برد. جوانان باید این نیروی عقلی خود را تربیت ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: