×
العربيةفارسیاردوEnglish
×
العربيةاردوEnglish
پخش زنده زیارت به نیابت تصاوير ویدیو اخباراشعار حسينىتحقیق و پژوهشگزارشاتگزارشهای تصویریپروژه ها و دستاوردهاخطبه نماز جمعهاخبار عتبات مقدسهگردشگری دینیصفحات دینیحضرت بقية اللهدانشنامه وارث الانبياء تماس با ما

آستان قدس حسینی

العربيةاردوEnglish
برادران در خطبه دوم به تکمیل موضوع عناصر شهروند صالح می پردازیم. شهروند صالح کیست؟ عناصر و اصولی که شهروندان در صورت پایبندی به آنها به شهروند صالح تبدیل می شوند، کدام است؟ شهروند صالح به بیان ساده شهروندی...

متن كامل خطبه | آرشیو