sermon

برادران و خواهرانم در تکمیل خطبه اول به گروه دیگر خواهم پرداخت که کوشیدند و جمع شدند تا با سید الشهدا علیه السلام بجنگند. از موضوعی که محور و مدخل بحث است، آغاز خواهم کرد. در حدیث شریف آمده است "حق را بشناس تا پیروانش را بشناسی". امید می رود این حدیث در ذهن شما بماند، شما بدون شک آن را می دانید اما انسان در برخی موارد از آنها غافل می شود و زمانی که غافل شد، به مهلکه ها می افتد. اما اگر حق را نشناسد، امر بر او مشتبه خواهد شد و حق را با اشخاص خواهد شناخت و این فاجعه بزرگی برای ماست، حق با افراد شناخته نمی شود بلکه اشخاص با حق شناخته می شوند. اکنون به بعد منفی این مساله و مطلب می پ ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: