sermon

برادران و خواهرانم ما در آستانه زیارت اربعین هستیم، می خواهم برخی مسایل را با شما در میان بگذارم: مسئله اول: این زیارت یعنی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام یکی از شکل های وفاداری و تجدید عهد با سید الشهداء علیه السلام و آن اصولی است که امام حسین علیه السلام به خاطر آنها به پا خاست، جهاد کرد و به شهادت رسید، به همین دلیل زیارت اربعین با این حجم گسترده و سیل انسانی رو به فزونی برجسته شده است. بنابراین فواید پیش بینی شده اجتماعی، فردی و جمعی این زیارت بسیارند..، تاکید بر زنده کردن این آیین و انجام هر ساله آن است، این امر باعث افتخار و مباهات است، بنابراین این مومنانی که برای زیارت امام حسین ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: