sermon

برادران و خواهران گرامی، در این خطبه به موضوعات آموزشی می پردازیم. موضوعاتی که همه ما برای اصلاح مسیر زندگی به آن نیاز داریم. از جمله موضوع مهمی که همه ما به عنوان فردی در جامعه به آن نیاز داریم فرهنگ انتقاد و ارزیابی سازنده است. برادران و خواهران این موضوع یعنی فرهنگ سازی نیازی مهم و ضروری است و ملاحظه کنید که چگونه از این هدف دور شده ایم. با نظر به اینکه آیات قرآنی و احادیثی در این خصوص بیان شده اند، چگونه باید رفتار کنیم؟ اکنون اهمیت این هدف را در زندگی بیان می کنیم. هر آرمان و فرهنگی که اهمیت آن را احساس کنیم و به نتیجه مثبت آن در زندگی خود پی ببریم، برای عمل به آن اهتمام می ورزیم و تل ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: