عملیات اجرایی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان آغاز شد.

پروژه های حرم مطهرپروژه های حرم مطهر

01-01-1970 7590 زیارت

عملیات اجرایی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان آغاز شد مسئول بخش سرمایه گذاری آستان قدس حسینی گفت: بیمارستان تخصصی سرطان در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع در حال احداث است. مهندس فوزی شاهر افزود: این بیمارستان به بهترین تجهیزات پزشکی جهان مجهز خواهد شد و بعد از ساخت این بیمارستان و مجهز شدن آن به تجهیزات پزشکی, پزشکان مجرب و کارآمد وظیفه آموزش پزشکان عراقی را بعهده خواهند گرفت.

مطالب بیشتر

Time: 1.0564 Seconds