همزمان با نزدیک شدن به روز عاشورا و برگزاری عزای دسته طویریج، برخی از دربهای ورودی حرم با خاک فرش گردید

گزارشهای تصویری

2019-09-05

971 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر